Informe de Gestió i Memòria de Sostenibilitat 2020
”Les mútues, en el seu conjunt, són la millor demostració que el vincle publicoprivat resol amb més facilitat grans necessitats i problemes”
JUAN ECHEVARRÍA PUIGPresident de Mutua Universal
“L’exercici s’ha saldat amb un èxit objectiu, que s’interpreta des de la capacitat de gestió i reacció, la visió estratègica i l’anticipació constant de tendències i esdeveniments”
JUAN GÜELL UBILLOSDirector Gerent de Mutua Universal
XARXA ASISTENCIAL
135
Centres de treball
87.172m2
Superfície total
EQUIP HUMÀ
1.883
Empleats
FITES I ESTRATÈGIA
La pandèmia de COVID-19 ha afectat l’acompliment de Mutua Universal l'any 2020. L'Entitat ha prioritzat la continuïtat del servei en tots els àmbits, contribuint a frenar el contagi. En paral·lel, ha culminat amb èxit el Pla Estratègic 2018-2020.
LA NOSTRA ACTUACIÓ L’ANY 2020
En un exercici complex, l’Entitat ha aconseguit mantenir els nivells de qualitat de servei habituals, al mateix temps que ha respost amb efectivitat a les necessitats extraordinàries vinculades amb la crisi sanitària i el seu impacte econòmic.
VISIÓ DE FUTUR
Mutua Universal ha definit el nou Pla Estratègic 2021-2024, que marca els quatre grans pilars d’acció per continuar essent un referent en l’etapa postcovid.
CONTRIBUCIÓ ALS ODS
L’actuació de Mutua Universal contribueix, juntament amb el desenvolupament d’accions específiques, a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
Ir a apartado siguiente
Carta del Presidente