Carta del Director Gerent
"L’exercici s’ha saldat amb un èxit objectiu, que s’interpreta des de la capacitat de gestió i reacció, la visió estratègica i l’anticipació constant de tendències i esdeveniments”
JUAN GÜELL UBILLOSDirector Gerent de Mutua Universal

L’any 2020 serà recordat per la irrupció de la COVID-19, la pandèmia que, de sobte, va provocar una emergència sanitària, social i econòmica sense precedents a escala global. Les conseqüències han estat devastadores, tant en la xifra de malalts i morts com en l’economia de les empreses i en l’empobriment d’àmplies capes socials. Avui, tot i que els països més desenvolupats estan en franca recuperació, en moltes zones del planeta la vacuna no s’ha pogut administrar massivament i el virus continua avançant, mutant, arruïnant i matant. Per tant, els estats i la societat hem de prendre plena consciència de la urgent necessitat d’erradicar aquesta malaltia des de tots els racons de la Terra.

L’any passat, l’economia espanyola va patir una caiguda de l’11%, la més gran de la zona euro i una de les més grans de l’OCDE. Tot i que el 2021 apunta a una forta recuperació del PIB (+6,4%), no es preveu arribar als nivells previs a la pandèmia fins a finals del 2022. Aquest ressorgiment econòmic positiu està impulsat, sobretot, per la reacció d’una Unió Europea que ha canviat d’estratègia en aquesta crisi, optant per un paquet d’estímuls per a la recuperació dels seus països membres que tampoc té precedents.

El nostre mercat laboral, que ja era fràgil de per si, va palesar un retrocés de l’ocupació de 622.600 treballadors (-3,1%) malgrat les mesures de contenció adoptades pel Govern –sobretot, els ERTO–, que van comptar amb el suport de tots els agents socials. Mentrestant, la taxa d’atur va repuntar fins al 16,13%, la pitjor dada de l’EPA des del 2012.

El 14 de març del 2020, el Congrés dels Diputats va aprovar el primer decret d’estat d’alarma, que va imposar la restricció de moviments en l’àmbit local, autonòmic i internacional, el confinament de gran part de la població i, com a conseqüència directa o derivada, la cancel·lació de l’activitat empresarial de molts sectors. Aquestes mesures provisionals van tenir un efecte positiu per contenir el ritme del contagi i, amb això, evitar el col·lapse d’un sistema sanitari que de vegades va arribar al límit.

Van ser uns mesos molt intensos. Per gestionar les diferents fases de la desescalada i la posterior irrupció de la segona onada, les mútues vam cercar solucions que donessin resposta a les situacions inèdites que es van presentar durant tot l’any. De vegades, vam haver de respondre en qüestió d’hores, sempre en estreta col·laboració amb la Seguretat Social i els diferents Sistemes Públics de Salut.

En aquesta memòria es presenta una selecció d’indicadors que mostra l’adaptació eficaç a un any molt exigent. L’ordre de magnitud es pot comprovar en la despesa en prestacions socials i de les transferències i subvencions fetes per Mutua Universal, que va experimentar un increment del 83,83% respecte a l’exercici 2019 –fins als 831,41 milions d’euros–, tot i que les dades no reflecteixen la complexitat, la rapidesa i les condicions restrictives en què vam satisfer aquesta demanda.

L’exercici s’ha saldat amb un èxit objectiu, que creiem que s’ha d’interpretar des de dos punts de vista:

  • La capacitat de gestió i reacció, demostrada en la resposta de Mutua Universal al repte de la pandèmia. En el tancament, vam presentar una actuació molt destacada que també reflecteix l’equilibri pressupostari i la millora de pràcticament tots els indicadors.
  • La visió estratègica i l’anticipació constan, de tendències i esdeveniments, fidels al nostre compromís de contribuir a la sostenibilitat de l’estat del benestar a través de la innovació, el rigor i la inversió.
“Tenim el privilegi de treballar en una organització amb propòsit social i sense ànim de lucre, que contribueix al benestar de la societat, amb el màxim rigor professional i de gestió”

Abordar la situació amb eficàcia va requerir molt talent, sacrifici i la col·laboració de tots. També va ser imprescindible disposar de recursos materials i tecnològics de primer nivell, i d’una estructura de gestió àgil per redissenyar i implantar processos. Afortunadament, feia temps que Mutua Universal s’estava preparant. La ràpida reacció demostra que en anys anteriors havíem anat en la direcció correcta i, en conseqüència, vam ser possiblement una de les organitzacions més àgils i eficaces del sector en actuacions clau.

Quan va arribar la pandèmia, comptàvem amb una empresa solvent, un model organitzatiu renovat i unes inversions transcendentals en dotació tecnològica i equips que van ajudar a fer que un equip compromès, capaç i solidari aconseguís assoliments que en un altre moment ens haurien semblat impensables.

La serenitat amb què vam afrontar cada nova situació defineix i distingeix l’equip de Mutua Universal, ja sigui en la nostra adaptació al primer confinament, en la planificació i el desenvolupament amb precisió de cada fase de la desescalada o bé en el replegament davant del repunt de les successives onades de contagi. I, tot això, en un context d’extrema incertesa.

Tenim el privilegi de treballar en una organització amb propòsit social i sense ànim de lucre, que contribueix al benestar de la societat que ens envolta, amb el màxim rigor professional i de gestió.

A l’hora de fer el repàs d’un any excepcional, em sembla oportú dedicar el meu major reconeixement a les 1.883 dones i homes de l’equip de Mutua Universal. Amb el seu sacrifici i la seva intel·ligència, han donat exemple de responsabilitat, professionalitat i solidaritat en cada lloc de treball, des de cada localitat i cada dia.

Ens trobem a l’inici d’una dècada que molt possiblement tindrà transcendència històrica per les notables fites i canvis que fa aflorar. Els estats de la Unió Europea s’han posat d’acord perquè la recuperació se centri en la lluita contra el canvi climàtic i la digitalització de la societat i l’economia.

Si volem ser més eficients i garantir la viabilitat de l’estat social europeu, hem de ser conscients de la influència real de la transformació digital en pràcticament tots els àmbits de la nostra vida. La tecnologia ha modificat la manera de relacionar-nos, treballar, comunicar-nos, entretenir-nos, comprar, informar-nos, fer gestions... I, també, com diagnostiquem, prevenim i cuidem la salut de les persones. Tot i que encara som al principi d’aquesta fase de transformació.

Mutua Universal va ser pionera fa més de 20 anys en el desenvolupament de la Telemedicina i seguim avançant amb determinació i assoliments concrets molt rellevants. Avui, estem en condicions de donar cobertura digital a totes les empreses i a tots els nostres treballadors protegits (més d’1,4milions). També comença a ser una realitat el desenvolupament de solucions predictives a través de l’aplicació de la intel·ligència artificial a la nostra enorme base de dades. Una realitat en desenvolupament progressiu i amb extensió progressiva.

Amb tot això, confiem que continuarem contribuint al benestar de la nostra població protegida i a la competitivitat de les empreses, però també a la sostenibilitat del sistema de col·laboració publicoprivada amb la Seguretat Social. Som optimistes de cara al futur; en gran part, perquè confiem que la disrupció digital que impulsem tindrà un efecte molt positiu en la recuperació econòmica del sector, que ha de tornar a posar en valor la seva condició de contribuent net a l’Administració Pública.

En un any tan complex, vull dedicar una menció especial a la Junta Directiva i particularment al seu President pel compromís total que han mostrat, un any més, amb Mutua Universal.

A tots els qui ens ajuden a fer que aquest projecte segueixi avançant dia a dia, els dono les gràcies de tot cor.

JUAN GÜELL UBILLOSDirector Gerente de Mutua Universal
Ir a apartado siguiente
Carta del Presidente