VISIÓ DE FUTUR
A finals del 2020, davant la finalització del Pla Estratègic 2018-2020, Mutua Universal va iniciar un procés de reflexió estratègica amb l'objectiu de traçar el camí que ha de seguir l'Entitat en el període 2021-2024.
El nou Pla Estratègic 2021-2024 s'estructura a partir de quatre grans pilars, que situen les persones al centre de totes les actuacions.

Sota el lema "La Mútua de les persones. Col·laborem innovant", planteja l'objectiu d'humanitzar la salut i la digitalització a través de serveis personalitzats.

Aquesta visió també aprofundeix en la vocació de ser una entitat col·laboradora en la gestió de la salut integral de les empreses i els treballadors protegits, així com en la sostenibilitat del sistema.