home memoria anual

1.346.469

treballadors protegits i adherits

(+2,73% respecte al 2015)

160.220

empreses associades

(+0,87% respecte al 2015)


CARTES EDITORIALS


 

 

El nostre compromís amb la societat

 

L’activitat pròpia de Mutua Universal té un valor socialment responsable i contribueix a la sostenibilitat del Sistema i de l’Estat del Benestar.

 

nuestro compromiso

SALUT DELS TREBALLADORS

SALUT DE L'EMPRESA

Pla Estratègic 2014-2017: La Mutua de l’Excel·lència
El Pla Estratègic 2014-17 s’articula al voltant de cinc línies estratègiques, que es plasmen en 20 iniciatives estratègiques i 60 plans operatius.

Més de 70 responsables han vetllat durant els quatre úl¬tims anys per la implantació del Pla Estratègic 2014-17, que ha assolit un 85% dels productes i fites previstos. L’objectiu del Pla ha estat posicionar i reforçar Mutua Universal com a entitat de referència, amb l’aspiració d’avançar cap a l’excel·lència.

 


plan estratégico

INFORMACIÓ ECONOMICOFINANCERA

Informe d’auditoria sense excepcions

Ingressos per cotitzacions

981,95 M

d'euros

Patrimoni net

398,24 M

d'euros

Resultat

32,73 M

d'euros

 
ORGANITZACIÓ
 

Una entitat de referència en la gestió responsable i transparent que aposta pel talent

 
 
COMPROMÍS SOCIAL
 

Accions per millorar l’entorn socioeconòmic dels treballadors amb majors dificultats i les seves famílies.

 

Línea Universal 900 203 203

Servei d'assistència 24 hores/365 dies atès per un equip de metges, infermers i gestors que donen resposta mèdica a l'accidentat des del primer moment i en els principals idiomes de la Unió Europea.


La teva opinió és important


Aquesta memòria anual pretén ser un punt de suport per al diàleg. És per això que demanem que ens mostris la teva opinió tant en els aspectes formals com en les àrees on podem millorar en matèria de Responsabilitat Social Corporativa.