Imagen titulo home memoria anual 2017

1.346.469

traballadores protexidos e adheridos

(+2,73% respecto de 2015)

160.220

empresas asociadas

(+0,87% respecto de 2015)


CARTAS EDITORIAIS


 

 

O noso compromiso coa sociedade

 

A actividade que pertence a Mutua Universal ten un valor socialmente responsable e contribúe á sustentabilidade do Sistema e á do Estado
de Benestar.

Nuestro compromiso

SAÚDE DOS TRABALLADORES

SAÚDE DA EMPRESA

Plan Estratéxico 2014-2017: A Mutua da Excelencia
O Plan Estratéxico 2014-17 foi articulado arredor de cinco liñas estratéxicas, das cales se derivaron 20 iniciativas e 60 plans operativos.

Máis de 70 xestores observaron durante os últimos catro anos a implantación do Plan Estratéxico 14-17, que acadou o 85% dos produtos e fitos esperados. O obxectivo do Plan foi situar e reforzar a Mutua Universal como entidade de referencia, coa aspiración de avanzar cara á excelencia.

 


Plan estratégico 18-20

INFORMACIÓN ECONÓMICOFINANCEIRA

Informe de auditoría sen excepción

Ingresos por cotizacións

981,95 M

euros

Valor neto

398,24 M

euros

Resultado

32,73 M

euros

 
ORGANIZACIÓN
 

Unha organización de referencia en xestión e transparencia.

 
 
COMPROMISO SOCIAL
 

Accións para mellorar o contorno socioeconómico dos traballadores con maiores dificultades e as súas familias.

 

Liña Universal 900 203 203

Servicio de asistencia 24 horas/365 días atendido por un equipo de médicos, enfermeros y gestores que dan respuesta médica al accidentado desde el primer momento y en los principales idiomas de la Unión Europea.


A túa opinión é importante


Esta memoria anual pretende ser un punto de apoio para o diálogo, polo que pedimos que nos mostres a túa opinión tanto nos aspectos formais como nas áreas onde podemos mellorar en materia de Responsabilidade Social Corporativa.