Imagen titulo home memoria anual 2017

1.346.469

langile babestu eta atxiki

(+%2,73 2015ekoaren aldean)

160.220

enpresa kide

(+%0,87 2015koaren aldean)


GUTUN EDITORIALAK


   

 

Gure konpromisoa gizartearekin


Mutua Universal-en berezko jarduera arduratsua da gizartearekin eta Sistema eta Ongizate Estatua jasangarriak izaten laguntzen du.

Nuestro compromiso

LANGILEEN OSASUNA

EMPRESAREN OSASUNA

2014-2017 denboraldirako Plan Estrategikoa: Bikaintasunaren Mutualitatea
2014-17 denboraldirako Plan Estrategikoa bost ildo estrategikoren inguruan eratu da, eta ildo horietatik 20 ekimen eta 60 eragin-plan ondorioztatu dira.

70etik gora arduradun arduratu dira, azken lau urteotan, 2014-17 denboraldirako Plan Estrategikoa ezartzeaz, eta Planak aurreikusitako produktu eta une gogoangarrien % 85 lortu du. Mutua Universal erreferentziazko erakunde gisa kokatu eta indartzea izan da Plan horren helburua, bikaintasunerantz aurre egiteko xedearekin.

 


Plan estratégico 18-20

INFORMAZIO EKONOMIKO FINANTZARIOA

Salbuespenik gabeko Auditoriari buruzko Txostena

Kotizazioengatiko diru-sarrerak

981,95 M

euros

Ondare Garbia

398,24 M

euros

Emaitzak

32,73 M

euros

 
ANTOKAKETA
 

Erreferentziazko antolaketa talentuaren aldeko apustua egiten duen kudeaketan eta gardentasunean

 
 
KONPROMISO SOZIALA
 

Zailtasun gehien dituzten langileen eta haien familien inguru sozioekonomikoa hobetzeko ekintzak.

 

Universal Linea 900 203 203

Servicio de asistencia 24 horas/365 días atendido por un equipo de médicos, enfermeros y gestores que dan respuesta médica al accidentado desde el primer momento y en los principales idiomas de la Unión Europea.


Zure iritzia garrantzitsua da


Urteko memoria honen helburua elkarrizketarako babes euskarria izatea da. Hori dela eta, zure iritzia zein den azaltzea eskatu nahi dizugu, bai alderdi formalei dagokienez, bai Erantzukizun Sozial Korporatiboaren arloan hobetu ditzakegun esparruetan.