SALUT DE L’EMPRESA

Hem desenvolupat noves metodologies pròpies per contribuir a la reducció de l’absentisme i ha reforçat els programes de prevenció.

Programes de prevenció de la sinistralitat

El Pla general d’activitats preventives agrupa les diverses tasques que desenvolupa Mutua Universal en matèria de prevenció de riscos laborals i de reducció de la sinistralitat: seguretat laboral, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia.

6.512

informes de
sinistralitat

1.969

assessoraments tècnics en prevenció de riscos laborals

124

programes de reducció de la sinistralitat

169

campanyes i activitats de sensibilització

A empreses amb indicadors elevats de sinistralitat

-15%

de l'índex de sinistralitat

-1.123

accidents

Gestió integral de l'absentisme

Mutua Universal ajuda les empreses a gestionar el seu absentisme amb una anàlisi detallada dels tipus i les causes, per poder actuar de forma eficaç.

La planificació conjunta permet:

  • Avaluar l’impacte de la incapacitat temporal a l’empresa a través d’indicadors interns.

  • Realitzar un diagnòstic de la situació.

  • Promoure mesures d’actuació específiques amb protocols àgils i diferenciades per a la contingència comuna i la professional

    +INFO