Publicat el: 05/07/2017
Gerent

 

 

"El sistema de mútues necessita conciliar la pràctica responsable de la gestió i la prestació de serveis amb la creativitat i la recerca de noves solucions"

 

 

Juan Güell Ubillos
Director Gerent de Mutua Universal

Publicat el: 02/05/2017

El 2017, l’economia espanyola va tornar a créixer per sobre de les previsions (3,1%), tot i que dues dècimes menys que el 2016; de manera que va encadenar tres anys consecutius per sobre del 3%. Després de la difícil dècada posterior a l’esclat de la crisi econòmica, finalment s’ha aconseguit recuperar amb comoditat la xifra del PIB del 2008 (1.163 MM €).

En el marc de la zona euro, que tant ens influeix, el creixement del PIB el 2017 es va situar en un 2,3%. Per al 2018, el Banc Central Europeu (BCE) ha elevat la seva previsió de creixement per als països de la moneda única fins al 2,4%. Per a Espanya, les previsions són encara més optimistes, amb una previsió de creixement anual del PIB del 2,9%, 5 dècimes per sobre de la zona euro.

El Fòrum Econòmic Mundial identifica els principals reptes d’Espanya: "Enfortir la sostenibilitat del sistema fiscal" per al mitjà i llarg termini –incloent la reforma de les pensions–; "desenvolupar una administració pública més eficient i efectiva", "reduir l’excessiva regulació existent" i "promoure la digitalització i l’adopció de tecnologies innovadores en els sectors empresarials".

La institució assenyala, també, com a punts forts, els relacionats amb l’Estat del Benestar: sisè en esperança de vida i novè en sanitat.

Si l’objectiu és garantir les necessitats presents i futures d’una població afectada –com poques al món occidental–, per la inversió de la piràmide demogràfica i la desocupació, en un marc d’incertesa econòmica; creiem que el dilema entre creixement de l’Estat o liberalització de serveis a la ciutadania amb un control institucional rigorós ha quedat superat, almenys pel que fa a la protecció de la salut dels treballadors.

Les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social contribueixen a la sostenibilitat del Sistema de la Seguretat Social des de l’agilitat que permet un model de col·laboració publicoprivada. És un model que fa moltes dècades que funciona i resulta eficaç perquè aporta valor per al treballador, l’empresa i, en definitiva, per a la societat.

No obstant això, cal apuntar que el model econòmic de les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social és anticíclic. En un escenari com l’actual, de ràpid creixement econòmic, les prestacions econòmiques creixen de manera exponencial.

La principal causa és l’absentisme, factor crític que influeix en l’evolució de la despesa i que limita la capacitat de generació d’excedents.

Malgrat aquest entorn desfavorable, el 2017, Mutua Universal va ingressar 56,66 milions a la Seguretat Social, corresponents als excedents del 2016. El 2017, va obtenir un resultat positiu de 33 milions, amb la qual cosa va augmentar la nostra participació percentual respecte al sector, en la contribució al Sistema, amb plena solvència financera.

Aquesta contracció dels nostres excedents no va impedir que el 2017 seguíssim combatent dos altres capítols fonamentals:

  • La inversió constant i creixent, concentrada en dos aspectes principals:
    - L’ampliació de capacitat i la modernització d’instal·lacions per satisfer la demanda, com es va fer a Valladolid, Huelva, Lugo, Pamplona i Sevilla.
    - La millora de la qualitat assistencial i el servei, entre les quals destaquen la Clínica Online Empresa –extensió del sistema de telemedicina als Serveis de Vigilància de la Salut de les empreses associades–, l’aplicació de la realitat virtual, la nova Zona Privada Pacient i el model de Gestió Universal de l’Absentisme.

  • L’ajuda social. En aquest capítol s’ha assolit un rècord històric que supera l’any anterior en gairebé el 50%. L’any passat es va posar en marxa un paquet especial també dirigit als autònoms i a les seves famílies i que contempla noves ajudes econòmiques relacionades amb la sostenibilitat del negoci, així com amb el suport a l’emprenedoria.

El sistema de mútues necessita conciliar la pràctica responsable de la gestió i la prestació de serveis amb la creativitat i la recerca de noves solucions.

Publicat el: 02/05/2017

La contribució de les Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social continua essent significativa perquè es puguin mantenir els serveis públics que els ciutadans espanyols considerem irrenunciables.

Publicat el: 12/07/2017

Com es pot veure, no contemplem cap altre escenari a part de mantenir-nos fidels al nostre compromís amb els treballadors, les empreses i la societat, de manera inclusiva i universal. La Mutua és Universal perquè no discrimina sectors, àrees geogràfiques, empreses o treballadors. El 2017 es van incorporar més de 42.000 treballadors protegits a la nostra organització, el nombre de visites per contingències professionals va ascendir gairebé un 7% i, els de contingències comunes, un 15%. Tot això es va dur a terme mantenint sempre un criteri exigent quant a eficiència i qualitat, com demostra l’enquesta de satisfacció, que en el còmput global se situa entorn del 8 sobre 10. 

A Mutua Universal, la innovació és al nostre ADN. Creiem que el sistema de mútues necessita conciliar la pràctica responsable de la gestió i la prestació de serveis amb la creativitat i la recerca de noves solucions, si és que volem dibuixar un nou cercle virtuós pensant en el present i, sobretot, en el futur. 

A falta d’una innovació veritablement disruptiva, perseverem avançant en tres línies fonamentals: 

• El coneixement profund i permanentment actualitzat de l’evolució –si no de profunda transformació– de la societat i del teixit empresarial espanyol. 

• La identificació sistemàtica dels avenços en el coneixement científic i tecnològic per aplicar-los en una millor praxi de prevenció i assistencial i impulsar la gestió estadística per a l’anàlisi predictiu. 

• La construcció i el desenvolupament continu d’un ecosistema relacional digital amb els nostres grups d’interès, que agiliti els processos i que permeti la gestió a distància i en mobilitat. En definitiva, un ecosistema que aporti valor de forma creixent i diferencial, en línia amb l’excel·lència que perseguim. 

El progrés extraordinari de les tecnologies de la informació de les darreres dècades, intensament accelerat els últims anys, fa que visquem als albors d’una nova era que ha canviat la nostra manera de relacionar-nos, treballar, viure... No som ingenus i sabem que, al camí de la digitalització, no hi ha ni dreceres ni receptes magistrals, però que és un procés que hem emprès amb determinació, aplicant talent, recursos i ordre metodològic. 

Tal com estava previst, el desembre de l’any passat vam concloure el nostre últim pla estratègic (2014-17) i, d’acord amb els indicadors que es poden veure en aquesta memòria, hem tancat una etapa amb un èxit de compliment notable. La Mutua del 2018 és una organització estable, en creixement i de plena solvència. En quatre anys, hem aconseguit eliminar vulnerabilitats de diverses índoles i, avui, som una organització més àgil, que sap adaptar-se a l’evolució i les limitacions normatives amb rapidesa i eficàcia. 

Han estat anys de canvis profunds en la societat i l’economia que, com hem vist anteriorment, ens afecten directament i profundament. Però l’equip dels més de 1.800 professionals que conformem Mutua Universal progressa dia a dia cap a l’excel·lència en el compromís amb la societat, amb la qual cosa som dignes de confiança tant d’empreses associades, treballadors protegits i col·laboradors com d’institucions. 

Ara, abordem una altra fase (2018-20): inconformistes i conscients de la necessitat d’evolucionar, el nostre pla estratègic persegueix configurar un model nou adaptat als nous temps. Volem ser una organització encara més propera al territori, que reconegui el valor de la nostra implantació capil·lar a tot l’Estat, en esforç constant per la contenció estructural i l’excel·lència en la prestació. 

Mutua Universal està i estarà essencialment compromesa amb la societat, i col·laborarà amb les institucions en el sosteniment de l’Estat del Benestar. 

No seria equànime si no aprofités aquesta oportunitat per agrair als treballadors protegits, a les nostres empreses associades, a la Junta Directiva i al seu President i, en especial, a tots i cadascun dels empleats de Mutua Universal la seva dedicació, professionalitat i compromís amb l’ètica i la feina ben feta. 

A totes aquestes persones, moltes gràcies.

  

Juan Güell Ubillos
Director Gerent de Mutua Universal

Publicat el: 12/07/2017

Mutua Universal va ingressar 56,66 milions a la Seguretat Social, corresponents als excedents del 2016. El 2017, va obtenir un resultat positiu de 33 milions, amb la qual cosa va augmentar la nostra participació percentual respecte al sector, en la contribució al Sistema, amb plena solvència financera.