ORGANITZACIÓ

Mutua Universal és una organització solvent, àgil i innovadora, referent en la salut de l’empresa i la salut dels treballadors. El seu model de gestió es desenvolupa sota els valors de qualitat, professionalitat, eficiència i integritat.

 

Plantilla

1.822

empleats

46 anys

d’edat mitjana

15 anys

d’antiguitat mitjana

Personal administratiu

Personal sanitari

Personal de prevenció

Personal directiu

Publicat el: 18/04/2017

La creació de la Universitat Corporativa suposa una evolució del model de formació interna que Mutua Universal desenvolupava fins ara, en passar de la gestió de la formació a la gestió del coneixement.

 

Formació

 
1.000

cursos

Més de

80.000

hores

 
9,1/10

índex de satisfacció

 
407.000

inversió total (€)

 

Gestió del Talent

 

Com a fita del Pla Estratègic 2014-17, s’ha culminat la primera fase del model de gestió del talent mitjançant la consolidació del projecte Impuls@ per al desenvolupament de lideratge, i el disseny d’un Pla de Successions per a la cobertura de llocs clau. En aquest exercici també s’ha llançat el campus de formació Universitat Corporativa.