Publicat el: 09/07/2019

Memòria Anual 2018

Publicat el: 09/07/2019

 

MUTUES COL·LABORADORES AMB LA SEGURETAT SOCIAL:

Associacions d’empresaris, de naturalesa privada, sense ànim de lucre, l’objecte exclusiu de les quals és la col·laboració en la gestió de la Seguretat Social. El seu àmbit d’actuació s’estén a tot el territori de l’Estat.

 

Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social.

 

Publicat el: 12/07/2019

 

Cartes institucionalsPublicat el: 09/07/2019

Dades significatives

Publicat el: 09/07/2019

 

VOLUM COBERTURA


1.464.701

treballadors protegits
i adherits

165.678

empreses associades

Publicat el: 12/07/2019

 

COBERTURA A TOT EL TERRITORI


134

centres propis

2

àrees de Control Hospitalari

2

centres hospitalaris intermutuals

Publicat el: 11/06/2019

 

 

Publicat el: 12/07/2019

La nostra raó de ser

Prevenir
tr. Advertir per endavant (algú) d’alguna cosa.
tr. Preveure (alguna cosa) per impedir-la, evitar-ne l’efecte, etc.
tr. Disposar per endavant l’ànim (d’algú) en un sentit favorable o desfavorable.

Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).

Curar
tr. Tenir la cura mèdica (d’un malalt, d’una malaltia, d’un mal), emprar les cures i els mitjans necessaris per a la seva guarició.
tr. Guarir.

Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).

Gestionar
tr. Portar o dirigir els afers (d’una societat industrial o mercantil, d’una empresa, etc.).
tr. Fer gestions per aconseguir (alguna cosa).

Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).

Publicat el: 12/07/2019

EN EMPRESES AMB INDICADORS
ELEVATS DE SINISTRALITAT

-20%

de l’índex de sinistralitat

Publicat el: 12/07/2019

NÚMERO DE VISITES

1,2 M
Publicat el: 12/07/2019

BONUS PREVENCIÓ

12.510

sol·licituds al 2018Publicat el: 12/07/2019

La innovació en el nostre ADN

Publicat el: 12/06/2019
Innovación ADN


Publicat el: 16/07/2019

Mutua Universal en 24 horesPublicat el: 12/07/2019

Principals magnituds 2018

Publicat el: 11/06/2019

 

 

1.076 M €

ingressos per cotitzacions socials

382 M €

patrimoni net

44 M €

resultat

Publicat el: 11/06/2019

 

 

La teva opinió és important


Aquesta memòria anual pretén ser un punt de suport per al diàleg. És per això que demanem que ens mostris la teva opinió tant en els aspectes formals com en les àrees on podem millorar en matèria de Responsabilitat Social Corporativa.