Publicat el: 12/07/2019

La nostra raó de ser

Publicat el: 10/07/2019

 

Des dels principis d’universalitat, excel·lència, innovació i proximitat, la vocació de Mutua Universal és vetllar per la salut dels treballadors i el seu entorn, així com contribuir a la millora de la productivitat de les empreses. Per aconseguir aquests objectius, l’Entitat desenvolupa tres grans àmbits d’actuació: prevenir, curar i gestionar.

 

Publicat el: 16/07/2019

Prevenir

Publicat el: 10/07/2019

 

Per millorar la salut i qualitat de vida dels treballadors i contribuir a la millora de la productivitat, Mutua Universal aposta per la gestió adequada de la prevenció i el desenvolupament d’un model d’“empresa saludable”.

 

182

jornades d’orientació

técnica i ponències

123

programes de reducció

de sinistralitat

2.648

empreses assessorades en

matèria de prevenció de

riscos laborals

Publicat el: 10/07/2019

 

Desenvolupament d’aplicacions de prevenció

Publicat el: 10/07/2019

El 2018 es va iniciar un programa de llançament de noves aplicacions (app) de prevenció, que ofereixen consells pràctics davant de determinades situacions i riscos.

+INFO

 

Publicat el: 10/07/2019

Exoesquelets

Publicat el: 10/07/2019

 

Mutua Universal ha desenvolupat un servei d’assessorament tècnic per a la implantació justificada i metodològica de dispositius d’assistència (“exoesquelets”) al lloc de treball.

 

Publicat el: 12/07/2019

CAS D'ÉXIT

“Els principals beneficis dels exoesquelets són: prevenir esforços excessius, protegir les zones del cos més susceptibles de patir lesions i reduir la fatiga al final de la jornada laboral. Es tracta d’una solució pal·liativa que només s’ha d’adoptar en els casos que no sigui viable modificar el lloc de treball.”

 

Ana Elvira Planas

Responsable del Laboratori d’Ergonomia

Publicat el: 16/07/2019

Curar

Publicat el: 10/07/2019

 

El nostre model de salut integral es basa en l’atenció de qualitat per part del personal de l’Entitat amb l’objectiu d’aconseguir la máxima satisfacció entre els mutualistes.

 

1,2 M

visites

592.555

sessions de rehabilitació

4.625

ingressos hospitalaris

Publicat el: 10/07/2019

 

Millora contínua de la xarxa asistencial

Publicat el: 10/07/2019

Mutua Universal, amb l’objectiu d’estendre el millor servei al conjunt del territori, ha invertit 4,4 milions d’euros en millores de la xarxa assistencial, amb actuacions que incorporen les darreres tecnologies en rehabilitació i serveis innovadors en assistència sanitària.

 

2,4 M

 destinats a reformes i manteniment

2 M

destinats a noves inversions

Publicat el: 10/07/2019

 

Realitat Virtual

Publicat el: 10/07/2019

Mutua Universal va posar en funcionament el 2017 el Servei de Realitat Virtual per al tractament de fòbies provocades per accidents laborals. Aquest sistema, sempre conduït per un terapeuta que brinda suport al llarg de tot el procés, permet simular les situacions que provoquen tensió en el treballador en un entorn controlat.

Publicat el: 11/06/2019

 

 

588

sessions de realitat virtual

Publicat el: 16/07/2019

Clínica Online

Publicat el: 10/07/2019

El servei de telemedicina de Mutua Universal ha incorporat l’any 2018 les anàlisis de biomecàmica, que valoren el dany corporal emprant instruments de tecnologia avançada.

128

centres connectats

Publicat el: 11/07/2019

Més de

40.000

visites des de la seva
implantació

Publicat el: 11/07/2019

Més de

7.000

consultes el 2018

Publicat el: 12/07/2019

CASO DE ÉXITO

“Incorporar la biomecàmica a Clínica Online presenta l’avantatge
de poder accedir a llocs on no es pot dur a terme aquest tipus
de tractament. Així s’evita el desplaçament del pacient i, per tant,
els inconvenients que se’n deriven tant a nivell personal com econòmic.”

 

Ana Perreau

Médico rehabilitadora

Publicat el: 16/07/2019

Gestionar

Publicat el: 10/07/2019

 

Mutua Universal s’adapta a les necessitats dels mutualistes i de la societat, en evolució constant. Per això crea solucions innovadores pròpies que permeten gestionar tots els tràmits de forma senzilla i ràpida i que ajuden en la gestió de la salut de l’empresa.

 

Publicat el: 10/07/2019

 

Bonus Prevenció

Publicat el: 10/07/2019

És una eina àgil i intuitiva que automatitza tots els processos i promou la feina conjunta entre Mutua Universal i les empreses.

+INFO

357.590

estudis de sinistralitat emesos

16.777

expedients de sol·licitud tramitats

44 M €

abonats

Publicat el: 10/07/2019

Observatori Empresa

Publicat el: 10/07/2019

Creada amb l’última tecnologia i accessible des de qualsevol dispositiu, té com a objectiu oferir informació actualitzada de cara a facilitar la presa de decisions als responsables de recursos humans.

Publicat el: 11/06/2019

 

 

12.510

sol·licituds tramitades durant la
campanya 2018

Publicat el: 10/07/2019

 

Zona Privada Pacient: Incorporació d’e-Consulta

Publicat el: 10/07/2019

La Zona Privada Pacient és un espai en línia que facilita les gestions entre Mutua Universal i el treballador evitant desplaçaments innecessaris i agilitzant la comunicació entre ambdós.

22.000

usuaris amb accés

3.700

pàgines vistes

Publicat el: 16/07/2019

Zona Privada INSS

Publicat el: 12/07/2019

És un espai col·laboratiu d’accés telemàtic que permet als inspectors mèdics de l’Institut Nacional de la Seguretat Social consultar les històries clíniques dels treballadors protegits per l’Entitat.

 

Publicat el: 12/07/2019

CAS D’ÈXIT

“La Zona Privada INSS garanteix la confindencialitat, agilitza els tràmits i fa que es guanyi en eficàcia, amb una nova relació de col·laboració entre les diferents parts per a aconseguir el millor per al treballador associat. Hem guanyat una més gran confiança entre metges, professionals de les mútues i inspectors de l’INSS.”

 

Matilde Leonor Alba

Inspectora mèdica de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)