"
Publicado el: 15/07/2019

A nosa razón de ser

Publicado el: 15/07/2019

 

Desde os principios de universalidade, excelencia, innovación e proximidade, a vocación de Mutua Universal é velar pola saúde dos traballadores e o seu medio, así como contribuír á mellora da produtividade das empresas. Para acadar estes obxectivos, a entidade desenvolve tres grandes ámbitos de actuación: previr, curar e xestionar.

 

Publicado el: 15/07/2019

Previr

Publicado el: 15/07/2019

 

Para mellorar a saúde e calidade de vida dos traballadores e contribuír á mellora da produtividade, Mutua Universal aposta pola xestión axeitada da prevención e o desenvolvemento dun modelo de “empresa saudable”.

 

182

xornadas de orientación

técnica e relatorios

123

programas de redución

de sinistralidade

2.648

empresas asesoradas en materia de

prevención de riscos laborais

Publicado el: 15/07/2019

 

Aplicacións móbiles de prevención

Publicado el: 15/07/2019

En 2018 iniciouse un programa de lanzamento de novas aplicacións (app) de prevención, que ofrecen consellos prácticos ante determinadas situacións e riscos.

+INFO

 

Publicado el: 15/07/2019

Exoesqueletos

Publicado el: 15/07/2019

Mutua Universal desenvolveu un servizo de asesoramento técnico para a implantación xustificada e metodolóxica de dispositivos de asistencia (“exoesqueletos”) no posto de traballo.

 

Publicado el: 15/07/2019

CASO DE ÉXITO

“Os principais beneficios dos exoesqueletos son previr esforzos excesivos, protexer as zonas corporais máis susceptibles a lesionarse e reducir a fatiga ao cabo da xornada. É

unha solución paliativa e só se deben usar naqueles casos en que non sexa viable modificar o posto de traballo.”

 

Ana Elvira Planas

Responsable do Laboratorio de Ergonomía

Publicado el: 15/07/2019

Curar

Publicado el: 15/07/2019

 

O noso modelo de saúde integral baséase na atención de calidade por parte do persoal interno para conseguir a máxima satisfacción entre os mutualistas.

+INFO

 

1,2 M

visitas

592.555

sesións de rehabilitación

4.625

ingresos hospitalarios

Publicado el: 15/07/2019

 

Mellora continua da rede asistencial

Publicado el: 15/07/2019

Mutua Universal, co obxectivo de estender o mellor servizo ao conxunto do territorio, investiu 4,4 millóns de euros en melloras da rede asistencial, con actuacións que incorporan as últimas tecnoloxías en rehabilitación e servizos innovadores en asistencia sanitaria.

 

2,4 M

destinados a reformas e mantemento

2 M

destinados a novos investimentos

Publicado el: 15/07/2019

 

Realidad Virtual

Publicado el: 15/07/2019

Mutua Universal puxo en funcionamento en 2017 o servizo de realidade virtual para o tratamento de fobias causadas por accidentes laborais. Este sistema, sempre conducido por un terapeuta que dá soporte durante todo o proceso, permite simular as situacións que provocan tensión no traballador nun medio controlado.

Publicado el: 11/06/2019

 

 

588

Sesións de realidade virtual en 2018

Publicado el: 15/07/2019

Clínica Online

Publicado el: 15/07/2019

O servizo de telemedicina de Mutua Universal incorporou en 2018 as análises de biomecánica, que valoran o dano corporal mediante instrumentos de tecnoloxía avanzada.

128

centros conectados

Publicado el: 15/07/2019

Máis de

1
Publicado el: 15/07/2019

Máis de

7.000

consultas en 2018

Publicado el: 15/07/2019

CASO DE ÉXITO

“A vantaxe de incorporar a biomecánica á Clínica en liña é acceder a aqueles lugares onde non se pode realizar este tipo de tratamento de forma directa, evitando o desprazamento do paciente e, con iso, os custos que se derivan tanto a nivel persoal como económico.”

 

Ana Perreau

Médico rehabilitadora

Publicado el: 15/07/2019

Xestionar

Publicado el: 15/07/2019

 

Mutua Universal adáptase ás necesidades dos seus mutualistas e dunha sociedade en constante evolución. Por iso, desenvolve solucións innovadoras propias que permiten realizar calquera trámite de xeito sinxelo e rápido, así como axudar á xestión da saúde da empresa.

 

Publicado el: 15/07/2019

 

Bonus Prevención

Publicado el: 15/07/2019

É unha ferramenta áxil e intuitiva, que automatiza todos os procesos e promove o traballo conxunto entre Mutua Universal e as empresas

+INFO

357.590

estudos de sinistralidade emitidos

16.777

expedientes de solicitude tramitados

44 M €

euros aboados

Publicado el: 15/07/2019

Observatorio Empresa

Publicado el: 15/07/2019

Creado coa última tecnoloxía e dispoñible desde calquera dispositivo, o Observatorio Empresa ten como obxectivo ofrecer información actualizada para facilitar a toma de decisións aos responsables dos recursos humanos.

Publicado el: 11/06/2019

 

 

12.510

solicitudes xestionadas na campaña 2018

Publicado el: 15/07/2019

 

Zona Privada Paciente: incorporación de eConsulta

Publicado el: 15/07/2019

A Zona Privada Paciente é un espazo en liña que facilita as xestións entre Mutua Universal e o traballador, evitando desprazamentos innecesarios e axilizando a comunicación.

 

22.000

usuarios con acceso

3.700

páxinas vistas

Publicado el: 15/07/2019

Zona Privada INSS

Publicado el: 15/07/2019

A Zona Privada INSS é un espazo colaborador de acceso telemático que permite que os inspectores médicos do Instituto Nacional da Seguridade Social poidan consultar as historias clínicas dos traballadores protexidos pola entidade.

 

Publicado el: 15/07/2019

CASO DE ÉXITO

“A Zona Privada INSS garante a confidencialidade, axiliza os trámites e gaña en eficacia, cunha nova relación de colaboración entre as diferentes partes para conseguir o mellor para o traballador asociado. Gañamos maior confianza entre médicos, profesionais das mutuas e inspectores do INSS.”

 

 

Matilde Leonor Alba

Inspectora médica del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)