"
Publicado el: 15/07/2019

Capacidade de adaptación

Publicado el: 15/07/2019

 

Os grandes retos relacionados coa saúde, o benestar e o emprego aos que hoxe en día se enfronta a nosa sociedade aléntannos a reforzar o noso compromiso e a esixirnos traballar de xeito máis responsable en cada unha das nosas actividades.

 

Publicado el: 11/06/2019

 

 

Publicado el: 15/07/2019

Plan Estratéxico 2018/2020: a mutua da excelencia e o compromiso

Publicado el: 15/07/2019

O Plan Estratéxico é froito dun proceso de reflexión estratéxica que traza o camiño que debe seguir a entidade nos próximos anos e que lle permitirá seguir cumprindo co seu compromiso.

Publicado el: 11/06/2019

 

 

Publicado el: 15/07/2019
Publicado el: 15/07/2019

Durante 2018 continuouse coa estratexia de acción social en que se establece a colaboración de Mutua Universal con fundacións e ONG, implicando a todos os empregados e a outros actores.

La innovación en nuestro ADN

Publicado el: 15/07/2019

 

Talent and organisation

 

Publicado el: 15/07/2019

No marco do Plan Estratéxico 2018/2020, e coa implicación de todo o equipo directivo, iniciouse o desenvolvemento da liña estratéxica “Evolución da cultura corporativa”.

1.831

empregados (2018)

95%

cadro de persoal con contrato indefinido

15

anos de antigüidade media

Publicado el: 15/07/2019

Universidade corporativa

Publicado el: 15/07/2019

O capital intelectual é o motor do noso modelo e, por iso, a entidade pon os medios necesarios para potencialo con programas de formación continua.

1.043

cursos

12.917

participantes

86.839

horas

Publicado el: 11/06/2019