Publicat el: 09/07/2019

Qué és una mutua

Publicat el: 10/07/2019

 

El model espanyol de mútues acumula gairebé 120 anys d’història, amb una permanent adaptació a la realitat social i empresarial del país. Els orígens de Mutua Universal es remunten a 1907 com una de les entitats pioneres en el sector i protagonista de la seva evolució i de la contínua integració de noves funcions i responsabilitats.

 

Publicat el: 10/07/2019

 

Funcions de les mútues

Publicat el: 10/07/2019
  • Gestió de les prestacions econòmiques i assistència sanitària.
  • Donen cobertura a la prestació econòmica en les situacions d’incapacitat temporal derivada de contingències comunes.
  • Gestionen les prestacions per risc durant l’embaràs i la lactància natural.
  • Gestionen la prestació per cura de menors afectats de càncer o un altra malaltia greu.
  • Gestionen la prestació per cessament d’activitat dels treballadors per compte propi.

 

Publicat el: 11/07/2019

 

La nostra història

Nuestra historia
Publicat el: 11/06/2019