Publicado el: 09/07/2019

Que é unha mutua

Publicado el: 15/07/2019

 

O modelo español de mutuas acumula preto de 120 anos de historia, cunha permanente adaptación á realidade social e empresarial do país. As orixes de Mutua Universal remóntanse a 1907, como unha das entidades pioneiras no sector e protagonista da súa evolución e continua integración de novas funcións e responsabilidades.

 

Publicado el: 15/07/2019

 

Funcións das mutuas

Publicado el: 15/07/2019
  • Xestionan as prestacións económicas e a asistencia sanitaria.
  • Dan cobertura á prestación económica nas situacións de incapacidade temporal derivada de continxencias comúns.
  • Xestionan as prestacións por risco durante o embarazo e a lactación natural.
  • Xestionan a prestación por coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave.
  • Xestionan a prestación por cesamento de actividade dos traballadores por conta propia.

 

Publicado el: 15/07/2019

 

A nosa historia

Nuestra historia
Publicado el: 11/06/2019