Publicat el: 10/07/2019

Capacitat d'adaptació

Publicat el: 10/07/2019

 

Els grans reptes relacionats amb la salut, el benestar i l’ocupació als quals s’enfronta actualment la nostra societat ens animen a reforçar el nostre compromís i a exigir-nos treballar de forma més responsable en cada una de les nostres activitats com a mútua col·laboradora amb la Seguretat Social.

 

Publicat el: 11/06/2019

 

 

Publicat el: 10/07/2019

Pla Estratègic 2018-2020: la mútua de l’excel·lència i el Compromís

Publicat el: 10/07/2019

El Pla Estratègic és fruit d’un procés de reflexió estratègica que marca el camí que ha de seguir l’Entitat durant els propers anys i que situa els mutualistes a l’epicentro de totes les actuacions.

Publicat el: 11/06/2019

 

 

Publicat el: 10/07/2019

La innovació en el nostre ADN

Publicat el: 10/07/2019

Mutua Universal és pionera en la cerca de solucions innovadores i personalitzades que s’adaptin a les necessitats dels associats per millorar els serveis, l’accés a la informació, la tramitació i l’assessorament.

La innovación en nuestro ADN

Publicat el: 11/07/2019

 

Talent i organització

 

Publicat el: 11/07/2019

En el marc del Pla Estratègic 2018-2020 i amb la implicació de tot l’equip directiu ha començat el desenvolupament de la línia estratègica “Evolució de la cultura corporativa”.

1.831

empleats

95%

de la plantilla amb contracte

indefinit

15

anys d’antiguitat

mitjana

Publicat el: 11/07/2019

Universitat Corporativa

Publicat el: 11/07/2019

El capital intel·lectual és el motor del nostre model i per aquest motiu l’Entitat posa els mitjans necessaris per a potenciar-lo amb programes de formació contínua.

1.043

cursos

12.917

participants

86.839

hores

Publicat el: 11/06/2019