Publicado el: 15/07/2019

2018ko Urteko Memoria

Publicado el: 15/07/2019

 

GIZARTE SEGURANTZAREKIN KOLABORATZEN DUTEN MUTUAK:

Enpresari-elkarteak, izaera pribatukoak, irabazi-asmorik gabekoak, horien helburu esklusiboa da kolaboratzea Gizarte Segurantzaren kudeaketan eta horien jarduketa-arloa lurralde nazional osora zabaltzen da.

 

Urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege-dekretua, zeinaren bitartez onartzen den Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina.

 

Publicado el: 15/07/2019

 

Erakunde-eskutitzakPublicado el: 15/07/2019

Datu esanguratsuak

Publicado el: 09/07/2019

 

ESTALDURAREN BOLUMENA


1.464.701

babestutako eta atxikitako
langileak

165.678

elkartutako enpresak

Publicado el: 15/07/2019

 

LURRALDE OSOKO ESTALDURA


134

arreta-zentroak

2

ospitaleko kontrol arloak

2

tarteko ospitale zentroak

Publicado el: 15/07/2019
Publicado el: 15/07/2019
Prebenitu
tr. Prestatu, moldatu eta aurrerapenarekin izan beharrezko guztia helburu baterako.
tr. Aurreikusi, ikusi, aldez aurretik edo aurrerapenarekin ezagutu kalte edo oinaze bat.
tr. Neurriak hartu, saihestu, eragotzi edo galarazi zerbait.
tr. Ohartarazi, informatu edo abisatu norbaiti zerbaiten inguruan.
tr. Sorrarazi, zirraratu, kezkatu norbait, ind.

Real Academia Españolaren (RAE) gaztelaniako hiztegia.

Sendatu
tr. Gaixo edo lesionatu bat, edo bere gorputz gaixotu edo kaltetuaren zati batek osasuna berreskuratzea.
tr. Lesio, gaitz, zauri edo gaixotasun bat gutxiarazi edo desagerraraztea.
tr. Erremedio edo tratamendu egokiak aplikatzea gaixo edo lesionatu bati edo bere gorputzeko kaltetutako zati bati, edo zauri edo lesio bat dagozkion zaintzekin tratatzea.

Real Academia Españolaren (RAE) gaztelaniako hiztegia.

Kudeatu
tr. Enpresa, jarduera ekonomiko edo erakunde baten administrazio, antolakuntza eta funtzionamenduaz arduratzea.
tr. Egoera gatazkatsua gidatu edo eramatea.

Real Academia Españolaren (RAE) gaztelaniako hiztegia.

Publicado el: 15/07/2019

EZBEHAR-TASA ADIERAZLE ALTUAK
DITUZTEN ENPRESETAN

-20%

ezbehar-tasaren indizea

Publicado el: 16/07/2019

BISITA KOPURUA

1.2 M
Publicado el: 15/07/2019

BONUS PREBENTZIOA

12.510

2018ko eskaerakPublicado el: 15/07/2019

Berrikuntza gure DNAn

Publicado el: 12/06/2019
Innovación ADN


Publicado el: 15/07/2019

Universal Mutua 24hPublicado el: 15/07/2019

2018ko magnitude nagusiak

Publicado el: 15/07/2019
1.076 M €

gizarte-kotizazioengatiko diru-sarrerak

382 M €

ondare garbia

44 M €

emaitza

Publicado el: 15/07/2019

Zure iritzia garrantzitsua da


Urteko memoria honen helburua elkarrizketarako babes euskarria izatea da. Hori dela eta, zure iritzia zein den azaltzea eskatu nahi dizugu, bai alderdi formalei dagokienez, bai Erantzukizun Sozial Korporatiboaren arloan hobetu ditzakegun esparruetan.