"

Quiero dar mi opinión


Non cómpre que proporcione o seu nome e apelidos se non o desexa, nin o seu enderezo ou e-mail de contacto, pero si lle agradeceriamos que se identifique na súa relación con Mutua Universal (como empresa asociada, traballador protexido, empregado da propia Entidade, etc.).

Para enviar este formulario necesitará unha conexión a internet.

Valoración formal da Memoria e Informe de Sustentabilidade 2018
Valore de 1 a 5 a información ofrecida na Memoria sendo 1 a puntuación máis baixa.