"

Zure iritzia garrantzitsua da


Nahi ez baduzu, ez dituzu izen-abizenak adierazi beharko, ezta helbidea edo helbide elektronikoa ere, baina eskertuko genizuke Mutua Universal-ekin duzun harremana adieraztea (enpresa elkartua, langile babestua edo erakundeko enplegatua, besteak beste).

Internet konexioa izan behar duzu inprimaki hau bidaltzeko.

2018eko Memoriari eta Iraunkortasun Txostenari buruzko iritzi formala
Eman iritzia, 1etik 5era, Memorian jasotako informazioari buruz(1 da puntuaziorik txikiena).