PLAN ESTRATÉXICO 2018-2020

A Mutua de Excelencia e Compromiso

Publicado el: 13/07/2018

O Plan é o resultado do proceso de reflexión estratéxica realizado no último trimestre de 2017 para trazar o camiño que a Mutua debe seguir nos próximos anos. Como resultado deste proceso, debemos destacar os seguintes pasos:

  • Expansión da misión (a nosa razón de ser), dando máis énfase á colaboración na sostibilidade do sistema.
  • Continuidade do camiño cara á excelencia iniciado en 2014, acompañado polo concepto de "compromiso" coa sostibilidade do sistema, coa saúde laboral, cos nosos mutualistas, coas persoas e co equipo que formamos, a Entidade.
  • Hai a necesidade de transformar os nosos procesos e cultura para manterse sostibles e relevantes noso sector. Este cambio debe ser áxil, rápido e asumido por toda a organización co máximo compromiso.

 

plan estratégico